ARAŞTIRMA ŞİRKETİ

Nasıl Yapıyoruz?

  1. İhtiyaçlarınızı tespit ediyor ve detaylarını belirliyoruz.
  2. İhtiyaçlarınızı karşılayacak en doğru yöntem ve metodolojiyi seçerek, size özel araştırma modeli tasarlıyoruz.
  3. Objektif, akılcı ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen araştırma uzmanları ile stratejik öneriler üretmemize yardımcı olacak doğru soruları tasarlıyoruz.
  4. Tasarlanan araştırma modeline uygun klasik ve/veya yenilikçi araştırma yöntemleri ile topladığımız verilerin güvenilirliğini test ediyoruz.
  5. Sizi rakamlar yığınına boğmadan, çözüm odaklı ve objektif bakış açısıyla analiz edilen verilerden elde edilen içgörüleri, zengin ve harekete geçirici stratejiler ile sizlere sunuyoruz.
  6. Geliştirilen stratejilerin uygulanma pratiğinde, takibinde ve/veya yeni stratejiler geliştirilmesinde çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz.

Araştırma Yöntemleri

Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırmalar, algı, tutum, davranış ve tecrübelerin gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleriyle ortaya konduğu araştırmalardır. Tümevarım mantığı ile verilerden hareketle genellemeler yapılmasına olanak tanır.

Odak Grup Toplantıları

Yarı yapılandırılmış görüşmeler

Etnografik Gözlem

 

Kantitatif Araştırmalar

Kantitatif araştırmalar, araştırma problemlerinin nesnelleştirerek sayısal bir biçimde ifade edilebildiği, değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin arandığı ve istatistiksel tekniklerle, tümdengelim mantığı ile analiz edildiği araştırmalardır.

CATI (Bilgisayar Destekli Telefon ile Anket)

CAPI (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Anket)

CAWI (Online/Web Tabanlı Anket)

Gizli Müşteri