Araştırma Hizmetlerimiz

DOA, sosyal ve pazarlama alanlarında veri odaklı araştırma ve danışmanlık hizmeti sunar.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerinizin memnuniyetini, tavsiye düzeyini, hizmet süreçlerini, satın alma eğilimini vs. inceleyen araştırmalardır.

Algı/İtibar

Tüketicinin zihninde markanın oluşturduğu ve marka tercihini etkileyen duygu ve düşünceleri inceleyen araştırmalardır.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanların kurumdan memnuniyetini, kurum kültürüne uyumunu ve çalışan profilini ölçümlemeye yarayan araştırmalardır.

Rakip Analizi

Sektörünüzdeki diğer markaların faaliyetlerini, stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini inceleyen araştırmalardır.

Üye Memnuniyeti

Üyelerin bağlı bulunduğu kurumdan memnuniyetini, profilini ve kuruma olan bağlılığını ortaya koyan araştırmalardır.

Marka Konumlandırma

Markanızın tüketici zihnindeki konumunu tasarlamaya yönelik stratejiler üreten araştırmalardır.

Gizli Müşteri/Gölge Müşteri

Markanıza veya rakiplerinize tüketici penceresinden bakma imkanı sunan araştırmalardır.

Pre-Test ve Post-Testler

Tüketici ile buluşturulacak veya buluşmuş bir reklam veya hizmetin tüketicideki etkilerini ölçümlemeye yarayan araştırmalardır.

Seçmen Analizi

Seçmenin oy tercihlerini, davranışlarını, olaylara veya durumlara karşı düşüncelerini inceleyen araştırmalardır.

Persona (Kullanıcı Karakterleri)

Müşterilerinizin profilini, davranış ve eğilimlerini ölçümleyerek kullanıcı karakterlerini ortaya çıkaran araştırmalardır.

Potansiyel Müşteri

Hiç müşteriniz olmamış veya artık müşteriniz olmayan, ürün veya hizmetinizi satın alma potansiyeline sahip müşterileri inceleyen araştırmalardır.

Marka Bilinirliği/Tanınmış Marka

Markanızın ve rakiplerinizin hedef kitleniz nezdindeki bilinirliğini ölçümlemeye yönelik gerçekleştirilen araştırmalardır.

Pazar Payı Analizi

Mevcut veya yeni bir ürün/hizmetin pazardaki payını ve rekabet alanlarını ölçümlemeye yönelik araştırmalardır.

Kullanım, Tutum ve Davranış

Kişilerin bir ürün veya hizmete dair kullanım, tutum ve davranışlarını inceleyen araştırmalardır.