11 Mar

Üye memnuniyeti araştırmaları, üyesi bulunan kurumlar nezdinde gerçekleştirilen, üyelerin memnuniyetini, profilini ve kuruma olan bağlılığını ortaya koyan araştırmalardır. Üye memnuniyeti araştırmaları ile, Kurumunuzun üyeler nezdinde nasıl algılandığını görebilirsiniz. Gelişmeye açık veya sürdürülmesi fayda sağlayacak alanların ortaya çıkarılmasıyla üye memnuniyetinizi ve üye sadakatinizi arttırabilirsiniz. Üyelerinizin aktifliğini arttırıcı çözüm önerileri…

11 Mar

Rakip analizi aynı sektörde yer aldığınız diğer markaların faaliyetlerinin, stratejilerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan araştırmalardır. Rakip analizi araştırmaları ile, Markanızın rakiplerinize kıyasla nasıl bir sıralamada göründüğünün ve sektördeki yerinin değerlendirilmesi ile markanızın rekabet gücünü ve performansını arttırabilirsiniz. Pazardaki beklentiye yanıt verebileceğiniz alanlara ulaşabilirsiniz. Rakiplerinizin deneyimlerine…

11 Mar

Pazar payı araştırmaları ile mevcut veya yeni bir ürün veya hizmetin pazardaki payını ve rekabet alanlarını ölçümlüyoruz. Pazar payı araştırmaları ile, Ortaya çıkan eğilimlerin belirlenmesi sayesinde riskinizi azaltabilirsiniz Potansiyel müşteri kitlenizi daha yakından tanıma imkanı bularak nasıl ulaşacağınıza dair stratejiler elde edebilirsiniz Müşterilerinizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını tespit etme…

11 Mar

Tüketici ile buluşturulacak (Pre-Test) veya buluşmuş (Post-Test) bir reklam, ürün veya hizmetin tüketici üzerindeki etkilerini ölçümlemek üzere gerçekleştirdiğimiz araştırmalardır. Amacımız en ideal reklam, hizmet veya ürünü hedef kitle ile buluşturmaktır. Pre-Test ve Post-Testler ile, Hedeflenen etkiyi yarattığınızdan ve vermek istediğiniz mesajın doğru ve net olarak iletildiğinden emin olma…

11 Mar

Çalışma arkadaşlarınızın kurum memnuniyetini, kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti, kurum kültürünüz ile uyumunu ve kurumdan beklentilerini, birlikte çalıştığı kişilere olan bağlılıklarını ölçümlemeye yarayan araştırmalardır. Çalışan memnuniyeti araştırması ile, Sunacağımız gelişim haritası ile kurum yönetiminize ve insan kaynaklarına yol gösterecek öncelikli gelişim alanlarına dair veriler elde edebilirsiniz Çalışma arkadaşlarınızı daha…

11 Mar

Gizli müşteri araştırması sayesinde markanıza veya rakiplerinize tüketici penceresinden bakma imkanı sunuyoruz. Müşteri deneyimi ile belirlenen gözlem alanlarını sizin için inceliyor, ölçümlüyor ve analiz ediyoruz. Elde edilen bulgular sonucunda ise gelişmeye açık yönleri ortaya çıkararak müşteri sadakatini artırıcı çözüm önerileri geliştiriyoruz. Gizli müşteri araştırması ile, Öncelikle donanımlı, doğal…

11 Mar

Algı/itibar araştırmaları ile tüketicinin zihninde markanızın oluşturduğu ve marka tercih eğilimini etkileyen duygu ve düşünceleri inceliyor, markaların zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarıyoruz. Algı/İtibar araştırmaları ile, Hedef kitlenizin psikografik ve demografik özelliklerini görebilirsiniz Markanızın tasarlanan algısı ile tüketici nezdindeki algısı arasında dengesizlik olması halinde, dengeyi sağlamaya yönelik çözüm…

10 Mar

Persona

  • By odak

Müşterilerinizin profilini, davranış ve tercih eğilimlerini ölçümleyerek kullanıcı karakterlerini ortaya çıkaran araştırmalardır. Kullanıcı karakterleri / persona araştırması ile, Müşterilerinizin psikografik ve demografik özelliklerine göre kümelendirilmesi sayesinde müşteri hedef kitlenizi karakterler yardımıyla daha yakından tanıyabilirsiniz. Ortaya çıkacak kullanıcı karakterlerini iletişim çalışmalarında, ürün tasarım süreçlerinde, daha sonra gerçekleştireceğiniz alan araştırmaları…

28 Kas

Marka konumlandırma araştırmaları sayesinde tüketici yaklaşımlarını çözümlüyor, sektörde hangi alanlarda boşluk olduğunu, hangi alanlarda rekabetin daha yoğun olduğunu, hedef kitlenizin çerçevesini ve markanıza dair daha birçok bulguyu ortaya çıkararak alanınızda liderliğe giden yolda sizlere destek oluyoruz. Marka konumlandırma araştırmaları ile, Sektörünüzde farklılaşacağınız alanı ortaya çıkararak en iyi olduğunuz…

22 Kas

Müşteri memnuniyeti araştırmaları müşterilerinizin markanıza dair memnuniyeti, tavsiye düzeyi, hizmet süreçleri, satın alma eğilimi gibi konuların incelendiği araştırmalardır. Müşteri memnuniyeti araştırmaları ile, Gelişmeye açık yönlerinizi müşteri kaybına uğramadan görme imkanı elde edebilirsiniz Müşteri sadakatinizi arttırmaya yönelik stratejiler elde edebilirsiniz Müşteri kitlenizin psikografik ve demografik özelliklerinin incelenmesi ile müşterilerinizi…